Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u niet in staat wordt geacht om de arbeid te verrichten die u normaliter verricht dan wordt u arbeidsongeschikt geacht. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt bevonden dan heeft dit vanzelfsprekend een aantal gevolgen voor u. Zo heeft u doorgaans de mogelijkheid om aangepast werk te krijgen of wordt u omgeschool om andere werkzaamheden te verrichten waarbij u geen last heeft van uw 'handicap'. In welke mate u arbeidsongeschikt bent wordt bepaald door het UWV WERKbedrijf.

Dekking bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt bevonden dan kunt u over het algemeen niet meer het werk uitvoeren dat u deed. Het probleem is dan echter dat u ook niet meer kunt verdienen wat u eerst verdiende. Gelukkig is er in Nederland de WIA, wat staat voor de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet stelt dat mensen recht hebben op een uitkering wanneer ze arbeidsongeschikt raken. Hierdoor krijgen ze dus een soort vergoeding.

Een arbeidsongeschiktheids verzekering

Als u een arbeidsongeschiktheids verzekering af sluit dan wordt uw inkomen uit verrichte arbeid beschermt. Dit houdt in dat de verzekering periodieke uitkeringen zal doen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer staat bent om uw werkzaamheden te verrichten. Een arbeidsongeschiktheids verzekering is vaak een duur product en daarom is het belangrijk om een goede balans te zoeken tussen premie en dekking.

Goedkope zorgpolis vinden voor arbeidsongeschiktheid

Een zorgpolis die een dekking biedt bij het arbeidsongeschikt raken van de verzekerde is vaak een zorgpolis met een hoge premie. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien het natuurlijk om hoge bedragen gaat bij arbeidsongeschiktheid. Echter zijn er nogal wat verschillen te bespeuren bij de kosten van de premie bij verschillende aanbieders van zorgpolissen die ook arbeidsongeschiktheid dekking. Daarom is het belangrijk om deze aanbieders goed met elkaar te vergelijken voordat u een zorgpolis afsluit.

Collectieve zorgpolis

Collectieve zorgverzekeringen zijn zorgverzekeringen die gelden voor groepen ondernemers van eenzelfde bedrijf of organisatie. Er zijn enkele collectieve zorgverzekeringen waarmee u naast zorg ook gedekt bent tegen arbeidsongeschiktheid. In dit geval zult u een periodieke uitkering kunnen ontvangen wanneer u door een langdurige ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt.